Økonomi

Et efterskoleophold betales i fællesskab af staten og elevens forældre. Fordelingen mellem statsstøtte og egenbetaling afgøres af forældrenes indkomst.

For skoleåret 2022-2023 udgør den samlede elevbetaling (statsstøtte + egenbetaling) kr. 2.625,- pr. uge i 42 uger.

Egenbetaling (hvad I selv skal betale)

Fra elevbetalingen trækkes statsstøtten, der beregnes ud fra husstandsindkomsten 2 år før skolestart. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Statsstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Og vi på Skibelund sørger for at ansøge om støtten.

Egenbetalingen vil med det nuværende niveau for elevbetaling (2022-23) og tilskudsniveau fra staten ligge mellem kr. 1.305,-  og kr. 1.989,- per uge.

Beregn jeres egenbetaling (link) 

På Efterskoleforeningens hjemmeside kan I beregne jeres egenbetaling, når I oplyser jeres husstandsindkomst, som den så ud for to år siden. Her kan I også finde yderligere informationer om fradrag for yngre søskende mm.

Find beregneren på efterskolerne.dk 


Særlige tilskud og støttemuligheder

Der er et par enkelte muligheder for at søge støtte til efterskoleopholdet. Disse er enten geografisk eller økonomisk betinget. Se mere her.


Indmeldelsesgebyr, depositum og skoletøj

  • Når man optages som elev på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,- . Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.
  • 17 måneder før skolestart betales et depositum på 2.000,- kr. Depositum tilbagebetales efter fuldført skoleophold.
  • Og i september – 10 måneder før skolestart – betales kr. 1.800,- (fra og med skoleåret 2023-24 er det 2050) for skoletøj. Det dækker skoledragt, t-shirt, shorts, mulepose, rygsæk og gymnastikdragt. Dette beløb tilbagebetales ikke ved evt. framelding.

Betalinger:

Den samlede betaling for efterskoleopholdet ser således ud:

Ved indmeldelse (det er gratis at stå på venteliste) Indmeldelsesgebyr på 1.500 kr.
(tilbagebetales ikke ved evt. framelding)
17 måneder før skolestart Depositum på 2.000 kr.
(tilbagebetales efter fuldført skoleophold)
10 måneder før skolestart 1.800 kr. til skoletøj, gymnastikdragter mm.
(tilbagebetales ikke ved evt. framelding)
1. marts forud for skolestart Første del af skolepengene på 2.500 kr.
(tilbagebetales ved framelding min. 5 uger før skolestart)
15. juni forud for skolestart– og de følgende 10 måneder. Skolepengene i 11 rater er beregnet ud fra det individuelle statstilskud på baggrund af husstandsindkomsten.

Ved afbrydelse af skoleophold før tid

Afbrydes skoleopholdet før tid, betales for den igangværende skoleuge samt yderligere 4 uger, som er skolens udmeldelsespolitik. Alle disse uger betales den fulde elevbetaling af forældrene, da der ikke ydes statsstøtte.