Økonomi

Elevbetalingen udgør kr. 2.395,- pr. uge i 42 uger for skoleåret 2018/2019, hvilket i alt bliver kr. 100.590. Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte, hvilken beregnes ud fra husstandsindkomsten 2 år før skolestart. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten.

Egenbetalingen vil med det nuværende niveau for skolepenge (2018-19) og det nuværende tilskudsniveau ligge mellem kr. 1.166,-  og kr. 1.800,- uge, (eller mellem kr. 4.225 og kr. 6.657 pr. måned i 11 måneder med første betaling den 15. juni forud for skolestart – heri er fratrukket de 2.500 kr, som forfalder 1. marts forud for skolestart).

Når man optages som elev på skolen, betales et indmeldelsesgebyr på kr. 500,-. Endvidere betales 17 måneder før skolestart et depositum på 2.000,- kr. Herudover betales i september, (ca. 10 måneder før skolestart), kr. 1.800,- som dækker skoledragt, spillertrøje og gymnastikdragter. Dette beløb tilbagebetales ikke ved framelding.  Afbryder eleven skoleopholdet efter mindre end 2 uger, ydes der ingen elevstøtte fra staten, og forældrene skal derfor betale den fulde kursuspris for denne tid.

Betalinger:

Den samlede betaling for efterskoleopholdet ser således ud:

Ved indmeldelse – og plads på optagelisten – Det er gratis er stå på venteliste! Indmeldelsesgebyr på 500 kr.
(tilbagebetales ikke ved evt. framelding)
17 måneder før skolestart Depositum på 2.000 kr.
(tilbagebetales efter fuldført skoleophold)
10 måneder før skolestart 1.800 kr. til skoletøj, gymnastikdragter mm.
(tilbagebetales ikke ved evt. framelding)
1. marts forud for skolestart Første del skolepengene på 2.500 kr.
(tilbagebetales ved framelding min. 5 uger før skolestart)
15. juni forud for skolestart– og følgende 10 måneder. Skolepengene i 11 rater af beregnet ud fra det individuelle statstilskud på baggrund af husstandsindkomsten.

 

Beregning af egenbetalingen 

Du kan på Efterskoleforeningens hjemmeside, lave en beregning, der kan give dig egenbetalingen, når du opgiver husstandsindkomsten to år tidligere.

Find beregneren HER

Som sønderjyde kan man søge tilskud hos Sønderjysk Skoleforening.