Økonomi

Elevbetalingen udgør kr. 2.490,- pr. uge i 42 uger for skoleåret 2019/2020, hvilket i alt bliver kr. 104.580. Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte, hvilken beregnes ud fra husstandsindkomsten 2 år før skolestart. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten.

Egenbetalingen vil med det nuværende niveau for skolepenge (2019-20) og det nuværende tilskudsniveau ligge mellem kr. 1.236,-  og kr. 1.886,- uge, (eller mellem kr. 4.492 og kr. 6.874 pr. måned i 11 måneder med første betaling den 15. juni forud for skolestart – heri er fratrukket de 2.500 kr, som forfalder 1. marts forud for skolestart).

Når man optages som elev på skolen, betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1500,- . Endvidere betales 17 måneder før skolestart et depositum på 2.000,- kr. Herudover betales i september, (ca. 10 måneder før skolestart), kr. 1.800,- som dækker skoledragt, spillertrøje og gymnastikdragter. Dette beløb tilbagebetales ikke ved framelding.  Følgende er ligeledes gældende fra og med skoleåret 2019-20. Afbryder eleven skoleopholdet betales for den kursusuge man er i gang med, samt yderligere 4 uger, som er skolens udmeldelses politik. Alle uger vil her være den fulde kursuspris, da der ikke ydes statsstøtte.

Betalinger:

Den samlede betaling for efterskoleopholdet ser således ud:

Ved indmeldelse – og plads på optagelisten – Det er gratis er stå på venteliste! Indmeldelsesgebyr på 1500 kr.
(tilbagebetales ikke ved evt. framelding)
17 måneder før skolestart Depositum på 2.000 kr.
(tilbagebetales efter fuldført skoleophold)
10 måneder før skolestart 1.800 kr. til skoletøj, gymnastikdragter mm.
(tilbagebetales ikke ved evt. framelding)
1. marts forud for skolestart Første del skolepengene på 2.500 kr.
(tilbagebetales ved framelding min. 5 uger før skolestart)
15. juni forud for skolestart– og følgende 10 måneder. Skolepengene i 11 rater af beregnet ud fra det individuelle statstilskud på baggrund af husstandsindkomsten.

 

Beregning af egenbetalingen 

Du kan på Efterskoleforeningens hjemmeside, lave en beregning, der kan give dig egenbetalingen, når du opgiver husstandsindkomsten to år tidligere.

Find beregneren HER

Som sønderjyde kan man søge tilskud hos Sønderjysk Skoleforening.