Særlig tilskud og støtte

Der er ikke særligt mange muligheder for at søge ekstra støtte til et efterskoleophold. Dog er der et par enkelte muligheder, som enten er økonomisk eller geografisk betinget. Se nærmere nedenfor.

 

Pulje til særligt trængte
Skolen administrere en mindre pulje, som fordeles til familier der er særligt trængte. Puljen fordeles to gange om året i juni og december måned, efter en vurdering på baggrund af ansøgninger. Der kan ikke gives forhåndstilsagn om evt. støtte.

 

For at komme i betragtning til puljemidler, skal man for første ansøgningsrunde inden 15. maj og til anden ansøgningsrunde inden 1. december indsende en ansøgning på nedenstående skema, om at komme i betragtning. Herefter vil man blive kontaktet af skolen, som vil udbede sig dokumentation på de økonomiske forhold. Skolen vil herefter vurdere ansøgningerne og fordele midlerne. Der forventes afklaring på fordeling af midlerne for henholdsvis første og anden ansøgningsrunde 15. juni og umiddelbart inden jul.

 

(Ansøgningsskema nederst på denne side!)


Sønderjydsk Skoleforening

Er man bosiddende i Sønderjylland, kan man søge tilskud hos Sønderjysk Skoleforening. (Sønderjylland er i denne sammenhæng syd for Kongeåen, hvorfor egnen omkring Ribe op til Gredstedbro, også er at regne som Sønderjylland).

 

For at være tilskudsberettiget kræves det, at man er medlem af foreningen. Der kan søges yderligere oplysninger om Sønderjysk skoleforening

 

Link til Sønderjysk Skoleforening: HER


 

Ansøgningsskema til:

Pulje til særligt trængte: