Dagsrytme

Hverdagene på Skibelund varierer alt efter dine valg af linje- og valgfag, og om du går i 9. eller 10. klasse. Men overordnet følger vi denne dagsrytme: 

6.50

7.30

7.45

8.00

9.20

9.35

9.55

11.25

12.00

13.00

18.00

18.45

19.45

22.00

22.30

Morgenmad

Morgenløb eller -gåtur

Pause

Undervisning

Fællessamling

Pause

Undervisning (m. pauser undervejs)

Rengøring

Middagsmad

Undervisning (m. pauser undervejs)

Spisning

Lektielæsning og stilletime

Fritid med mulighed for aktivitet i hal og værksteder

Godnat

Sov godt