Fysioterapi

Som elev på Skibelund kan du få behandling af en fysioterapeut – på skolen – for at komme hurtigere og bedre gennem skader.

1 gang om ugen kommer der en fysioterapeut på Skibelund og behandler de elever, der har behov for det. Det betyder, at man ikke behøver tage til Vejen eller blive hentet for at få fysioterapeutisk behandling.

Vi har indrettet lokaler på skolen til formålet, og vores øvrige faciliteter kan bruges til genoptræningen og behandlingen.

I tæt samarbejde med faglærerne på skolen

Det er som udgangspunkt den samme fysioterapeut, der kommer på skolen, så det er muligt at lave et kontinuerligt forløb i et samarbejde mellem elev, fysioterapeut, idrætslærer og gymnastiklærer. Endvidere kan fysioterapeuten notere genoptræningsplaner mv. på Viggo (vores intranet/Aula), hvilket understøtter kommunikationen rigtig godt.

Udover almindelig fysioterapeutisk behandling, træning og genoptræning, tilbyder fysioterapeuten også akupunktur og kinesiotape/sportstape.

Forældresamtykke og (-)betaling

Behandling sker altid med forældrenes samtykke, ligesom det også er eleven selv (eller forældrene), der betaler for behandlingen. Behandling kan ske med eller uden henvisning fra egen læge, og Sygeforsikringen Danmark yder støtte. Behandling kan også ske via en privattegnet sundhedsforsikring. Hvis behandlingen sker via henvisning fra egen læge, foregår det dog på klinikken i Vejen.

Prisen for behandlingerne holdes på et fornuftigt niveau, da vi på skolen betaler for transporten af fysioterapeuten og stiller lokaler til rådighed.

Telfon nr. til FysioVejen er 75 36 01 88