Regler

På Skibelund har vi nogle regler, som alle skal overholde. Gør vi det, får vi alle et fantastisk efterskoleår

Grundregler:

 • Din opførsel skal være sådan, at alle på skolen kan være tjent med den og acceptere den.
 • Alkohol og euforiserende stoffer må ikke nydes på skolen eller på vej til og fra skolen.
 • Tyveri er (selvfølgelig) forbudt.
 • Mobil/computer/tablet er private hjælpemidler, som ingen andre end ejeren må skaffe sig adgang til.

Overtrædelse af grundreglerne kan medføre bortvisning.

Regler på efterskole

Mødepligt:

 • Du skal møde til timer, fællesarrangementer, morgensang, måltider og køkken- og rengøringsarbejde.
 • Du skal møde til tiden.

Værelset:

 • Du skal være på din gang kl. 21.30.
 • Inden 22.30 skal du være færdig på badeværelset, hvor du skal være i seng og have lyset slukket.
 • Værelset skal holdes efter nærmere anvisninger.
 • Du er ansvarlig for enhver skade, du måtte være med/komme til at lave.

Lektielæsning:

 • Hver dag efter aftensmaden er der lektielæsning i én time. Her skal der være ro indtil kl. 19.45.
 • Hvis lektielæsning ikke finder sted hos en lærer eller på eget værelse, skal der laves en konkret aftale med vagtlærerne om at få tildelt et andet lokale til f.eks. gruppearbejde.

Rygning:

 • Rygning (herunder snus, snuff og e-cigaretter) er ikke tilladt på skolen. Det gælder såvel for elever, forældre og ansatte.