Syv gode vaner

På Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole arbejder vi med konceptet “7 Gode Vaner”, der bidrager til, at vi hver især får et godt liv. Ja, intet mindre – det er i hvert fald bestræbelsen.

De 7 gode vaner er udviklet af ledelsesforskeren Stephen Covey, og de er praktiske og lettilgængelige værktøjer. Fire af vanerne handler om at styrke din personlige livskraft gennem selvledelse. De sidste tre vaner handler om, hvordan vi skaber resultater i samarbejde med andre.

At arbejde aktivt med sig selv og med verden

I livet – og ikke mindst i løbet af et efterskoleår – er det vigtigt at få blik for, hvordan vi hver især balancerer ansvaret for os selv med ansvaret for verden omkring os. Både den nære verden af venner, familie og skoleopgaver – og den store verden af FN’s verdensmål og klimakrise. Når vi bruger de syv gode vaner, taler vi om et ”indefra og ud”-princippet. Vi skal begynde med os selv og derefter tage fat på verden.

Hvad er en vane?

I 7 Gode Vaner siger vi, at en vane er fællesmængden mellem viden, kunnen/færdigheder og vilje/ønsker.

 • Viden repræsenterer hvad der skal gøres og hvorfor.
 • Færdigheder er hvordan, det skal gøre.
 • Viljen/Ønsker er motivationen – det at ville noget – drivkraften.

Alle tre elementer, skal kombineres for at skabe en vane.

Hvorfor 7 Gode Vaner på Skibelund?

Principperne i 7 Gode Vaner handler om livslang læring og udvikling, som passer så godt ind i efterskolelivet på Skibelund. Vi ønsker, at den enkelte

 • tager ansvar for sig selv.
 • har evnen og styrken til bevidst at vælge til og fra.
 • i højere grad er indrestyret end ydrestyret.
 • kan se formålet med, at vi spiller hinanden gode.
 • træffer selvstændige og velovervejede valg og tør tage konsekvensen af disse.
 • går målrettet efter det, han/hun sætter sig for.

Vi har valgt at arbejde med de 7 Gode Vaner som et sprog på skolen, da det er et godt værktøj til at udvikle vigtige livskompetencer og færdigheder, der giver mulighed for, at vi kan træffe velovervejede valg i hverdagen og for fremtiden.

På den måde er tankegangen også en introduktion til udvikling af personligt lederskab. Tankesættet er, at alle børn har evnerne til at tage lederskab og medansvar i deres eget liv. De vil finde muligheder for at opnå indflydelse og opleve, at de selv kan bestemme over store dele af deres liv. De kan påvirke omstændigheder omkring dem ved at træffe velovervejede valg.

For at være helt skarpe på sproget i tilgangen efteruddannes alle medarbejdere løbende i konceptet, og flere medarbejdere er certificeret på instruktørniveau.

Hvad hedder vanerne?

Vanerne bliver for alvor foldet ud i løbet af efterskoleåret. Men vi kan selvfølgelig ikke fortælle, at der er syv gode vaner, uden at afsløre, hvilke vaner, der er tale om:

 1. Vane 1: Vær proaktiv
  1. Få øje på, at du altid har et valg
  2. Bryd med ineffektiv adfærd og dårlige vaner
 2. Vane 2: Begynd med slutningen
  1. Sæt fokus på dine visioner og grundlæggende værdier
  2. Lær at opstille personlige mål
 3. Vane 3: Gør det vigtigste først
  1. Få effektive redskaber til at planlægge og prioritere
  2. Find den optimale balance mellem de vigtigste prioriteter
 4. Vane 4: Tænk Vind-Vind
  1. Fokuser på tillid i relationen
  2. Skab bedre resultater med vind/vind-samarbejder
 5. Vane 5: Søg først at forstå, dernæst at blive forstået
  1. Lær at lytte, forstå og skabe gensidig respekt
  2. Hør, hvordan du giver konstruktiv feedback
 6. Vane 6: Skab synergi
  1. Værdsæt et teams forskellige styrker
  2. Øg din kreativitet, nytænkning og innovation.
 7. Vane 7: Slib saven
  1. Lær, hvordan du skaber og lever et liv i balance