Weekender

Efterskolen er selvfølgelig også åben i weekenden – og på Skibelund glæder vi os altid over, at der er mange elever, der gerne vil blive på skolen

Weekenderne er altid åbne for elever, og vi ser frem til at kunne skabe et anderledes program i weekenderne, end det hverdagen byder på. Vi planlægger weekendprogrammer frem i tiden, så alle i god tid har mulighed for at se hvilke aktiviteter, der står på programmet.

Almindelige weekender

I almindelige weekender kan man tage hjem men er også meget velkommen til at blive på skolen. Der vil være et program for weekenden, som almindeligvis er fælles for alle de elever, der bliver på skolen. Vi anbefaler, at du bliver på skolen i flere weekender og lever med i fællesskabet. Hvis du tager hjem i weekenderne, har du almindeligvis fri fredag kl. 15.30 og skal komme tilbage på skolen søndag aften mellem kl. 18.30 og 21.30.

 


Forlængede weekender (hjemme)

Vi har enkelte forlængede weekender, hvor man har fri en ekstra dag, og hvor skolen mere eller mindre lukker ned. Vi anbefaler jer at tage hjem i disse weekender og prioritere at blive på skolen i andre weekender. Det vil også være hensigtsmæssigt at forsøge at placere tandlægebesøg og lægebesøg på disse erstatningsfridage, så det ikke kommer til at gå ud over skoletiden.


Obligatoriske weekender (på skolen)

Obligatoriske weekender er weekender, hvor eleverne skal blive på skolen. Her er der forskellige arrangementer, som alle skal deltage i. Det er f.eks. gymnastikopvisninger i marts, Efterskolernes Dag i september og forældredagen i september. De obligatoriske weekender fremgår af skolens kalender.

I foråret vil gymnastikopvisningerne fylde mange weekender, hvor vi er rundt i landsdelen og præsentere skolens flotte opvisning til lokalforeninger, landsdelsarrangementer mv. Som elev på Skibelund skal du regne med, at de fleste weekender i marts måned vil være fyldt med gymnastikopvisninger, hvor alle elever deltager.