Skolens lærere

Dirk Jensen
Lærer

Dirk underviser i tysk, naturfag, fysik10, valgfaget nak og æd(friluftsliv) og jagttegn. Derudover tilbyder han hjælp til cykelreparationer og andre små ting i sløjdlokalet.

Dirk er uddannet kanoinstruktør og godkendt jagttegnsunderviser. 

Email: dj@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er på Skibelund for at lære de unge mennesker om andre kulturer og for at dele min glæde ved at færdes i den skønne natur. Naturfag er ikke kun noget der foregår i et klasseværelse men også udenfor.

Flemming Phil
Lærer

Flemming underviser på fodboldlinien, ligeledes i engelsk og medborgerskab samt på kultur & samfunds linjen.

Email: fp@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund?

Jeg har valgt at være på Skibelund, fordi det er et super godt sted at være både som lærer og elev.

 Skibelund er et stedet, hvor der er plads til at gro og vokse som menneske, og skolen summer af god energi og drive.

Qua mine kompetencer: udlært mekaniker, slagteriarbejder og lærer fra 2002 på Ribe seminarium, samt en A Licens som fodboldtræner, synes jeg, at jeg er godt klædt på til at være en del af de unge menneskers trivsel og udvikling. Det er en daglig fornøjelse at have andel i den faglige og personlige udvikling.

Hanne Høst
Lærer

Hanne underviser i matematik, tysk, medborgerskab, kristendom samt madlavning. Derudover er hun mentor.

Email: hh@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg har gennem de sidste godt 11 år arbejdet på Skibelund Gymnastik og Idrætsefterskole, og jeg elsker arbejdet med de unge mennesker. Jeg tror på vigtigheden af at være tydelige voksne, der vil de unge mennesker og ser dem, således at de kan udvikle sig og blive livsduelige i deres voksen liv.

 

Jonas Madsen
Lærer

Jonas er ansat som musiklærer og underviser i guitar og band, spiller til fællessamlinger, afholder sangtimer og står for årets store teaterkoncert. Derudover har han idræt i 9.klasse, træner fodboldlinjen, og har matematik i 9. og 10. klasse.

Email: jm@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er ansat på skolen, fordi jeg vil og kan en masse med musik og idræt, og synes, det er fedt at arbejde i det felt med unge. Eleverne får med mig tildelt ansvar og rykker ved nogle grænser i trygge rammer, der gør, at de vokser både personligt i troen på sig selv, og i deres kunnen over for og med andre.

 

Kamilla Smedegård Kjærbye
Lærer

 

Kamilla underviser i gymnastik, idræt 9.kl, matematik 9.kl og fitness og bevægelse

Email: kk@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er her på Skibelund, fordi jeg virkelig nyder at arbejde, hjælpe, guide, tale og grine med eleverne. Jeg elsker at undervise i gymnastik, og jeg nyder at skabe en sammenhæng og et sammenhold gennem gymnastikundervisningen og det produkt, som vi sammen udvikler i løbet af skoleåret.

Bolette H. Præst
Lærer

Bolette er ansat som gymnastik- og danselærer, og underviser i pigegymnastik, fælles gymnastik, rytme/dance linjen, valgfag, og er k-holds lærer. 

Email: bhp@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg underviser på Skibelund, fordi jeg brænder for at danse og lave gymnastik. Jeg har igennem de seneste år fået opbygget en kæmpe inspirationsboks, som jeg er klar til at dele ud af. Jeg vil gerne vise eleverne den glæde, de livskvaliteter og det fællesskab der er i gymnastik og ved fysisk aktivitet. Vi skal svede, grine, smile, udfordre og udvikle hinanden i fælleskab.  

Lonnie Dahm Johansen
Lærer

Lonnie underviser i tysk i 9. og 10. klasse, matematik i 10. kl. og har valgfagene Krea og Spinning. Hun er en del af skolens inklusionsudvalg og underviser også i ekstra matematik

Email: lo@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund?

Jeg brænder for hele tanken om/ideen med efterskole. At være en del af unge menneskers liv og være med til at give dem et skoleår for livet.

Jeg er på Skibelund fordi jeg gerne vil være med til at udvikle unge til at tage et socialt ansvar og til at tage ansvar for både sig selv og andre. Og for at gøre unge nysgerrige og engagerede i den verden de lever i.

Jeg er efterskolelærer fordi jeg ikke kan lade være.

Louise Stage
Lærer

Louise underviser i engelsk på 9. og 10. klassetrin samt kreative valgfag.

Email: ls@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er på Skibelund, fordi det er her, jeg hører til! Jeg har, siden jeg selv gik på efterskole, vidst, at denne oplevelse var vigtig for mig at give videre til andre: Udvikling og dannelse af eleverne, så de bliver endnu bedre udgaver af sig selv og dermed står stærkere i livet efter et skoleår hos os. Som lærer vil jeg også gerne fagligt give mine elever en masse med på vejen, så de er oplyste om den verden, vi lever i – som den har været og som den er nu.

Luli Pedersen
Lærer

Luli underviser i dansk i 9. klasse, dansk i 10. klasse og studieretningen på Håndværk, omsorg og service. Derudover har hun læseløft, cd-ord og Heftig Herremad.

Email: lp@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund?

Jeg er på Skibelund, da jeg er begejstret for de nære relationer der opstår eleverne i blandt, og relationerne der knyttes mellem elever og lærere. Derudover at opleve elevernes positiv udvikling, og den nysgerrighed til ungdommen, livet og at være i nu’et der opstår, samt opleve den ernorme succes der er i et efterskoleår på Skibelund.

Jeg har været ansat siden august 2016. Jeg er uddannet køkkenleder i 1993 og lærer fra Professionshøjskolen UC Syddanmark i Esbjerg. Jeg har tidligere arbejdet i folkeskolen.

Ninna Blom
Lærer

 

Ninna underviser i dansk og matematik, og hun er AKT-vejleder på efterskolen.

Email: nb@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg har været lærer på Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskolen siden marts 2007. Jeg har været her i så mange år, fordi jeg brænder for og nyder arbejdet og samværet med unge mennesker. At været efterskolelærer er, for mig, den optimale måde at være lærer på, fordi jeg har muligheden for både at undervise, samt at være sammen med de unge i deres fritid om aftenen og i weekenderne. Kommunikation og den åbne dialog har stor værdi for mig, og jeg vægter højt, at der, på efterskolen, er et miljø hvor alle trives og har respekt og tillid til hinanden.

Petrine Reimers
Lærer (På Barsel)

Underviser i gymnastik, matematik og rytme- og dancelinjen

Email: pr@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Ansat fra: August 2015

Læreruddannet fra Odense seminarium i 2012

Har igennem mange år dyrket gymnastik på højt niveau. Bl.a. har hun gået på SG Elitepiger og Fyns Rep. hold. Desuden har hun været instruktør på flere hold. Så som Fyns Mini Rep. og SG damer i TeamGym.

Line B. Petersen
Lærer

Line underviser i naturfag og kristendom på 9.årgang og i matematik og fysik/kemi i 10. klasse.

Email: lbp@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er nyansat lærer på Skibelund pr. 1. august 2018. I 2004 blev jeg færdiguddannet som lærer. Jeg vil gerne være med til at inspirere de unge mennesker på Skibelund til at være nysgerrige på verden og til at dyrke fællesskabet og relationerne. Desuden går jeg meget op i at hjælpe de unge mennesker til at blive klar til de udfordringer og glæder, som livet byder på.

Sanne Krause-Sørensen
Lærer

Sanne er udover at være dansk og engelsklærer på skolen ansvarlig for at lave årets teaterkoncert, står for fællessamlinger, kulturtimer og musiske valgfag.

Email: sk@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er på Skibelund fordi jeg gerne vil være med til at skabe et fantastisk efterskoleår sammen med eleverne. Jeg håber at kunne introducerer dem for musikalske/kulturelle oplevelser og sange som følger dem igennem livet som kun musik kan. Derudover håber jeg at bidrage positivt til at de trives i deres hverdag og vi sammen kan skabe tryghed til at udfolde sig og lære sig selv, og hinanden at kende.

Sebastian Skallerup Andersen
Lærer

Sebastian underviser i dansk, innovation, spring og fotoværksted.

Email: sa@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er på Skibelund for at give eleverne det bedst mulige afsæt til deres egen fremtid.

Simon Møller
Lærer

Simon underviser i naturvidenskabelige fag i niende og tiende klasse, idræt i niende, linjefodbold samt forskellige fysiske valgfag.

Email: sm@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg underviser på Skibelund, fordi jeg gerne vil udvikle elevernes glæde, mod og nysgerrighed. Eleverne skal være glade og have det sjovt. De skal have mod på livet, mod til at gøre det de har lyst til/tror på. De skal være nysgerrige på omverdenen omkring – den nære og den fjerne omverden.

Nadja B. B. Jensen
Lærer

Nadja underviser i dansk i 10. klasse, religion, samfundsfag og historie. Derudover har hun også valgholdet ”American Sports”.

Email: nbj@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er ansat på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole som lærer, hvor jeg både sætter elevernes faglige og sociale udvikling højt. I min dagligdag har jeg fokus på at modne eleverne gennem fællesskaber som bl.a. bygger på livsglæde, ligeværd og tolerance.

Benjamin Refshauge Kristiansen
Lærer

Underviser i spring og er i det hele taget en stor del af skolens gymnastikindsats. Benjamin er desuden kontaktgruppe lærer.

Email: bk@s-g-i.dk
Mads Damgaard
Lærer

Mads Damgaard underviser i underviser i dansk og spansk og derudover i valgfagene badminton og American Sports. Er også medansvarlig for PR og videoredigering.

Email: md@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er lærer på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle eleverne på et spændende tidspunkt i deres liv. Gennem gymnastikken, sangtimerne og andre fællesaktiviteter på Skibelund er det min overbevisning, at eleverne danner et særligt fællesskab, et fællesskab som rækker udover idrætten og ind i deres dagligdag, både i deres efterskoleår men også fremadrettet. Jeg vil gerne gennem relationsarbejde med og mellem elever fremme dette fællesskab og deres udvikling.

Gustav Viborg
Lærer

Underviser i gymnastik og er kontaktlærer

Email: gv@s-g-i.dk
Anna Andreasen
Lærer

Underviser i gymnastik og er kontaktlærer

Email: aa@s-g-i.dk