Profil

Skibelunds fundament hviler på fire hjørnesten: 

  • De boglig fag
  • Gymnastik og idræt
  • Sang og det musiske
  • Det levende ord og fortællingen

En boglig undervisning

Skibelund Eferskole 106

En boglig undervisning er på Skibelund af høj kvalitet.

Vi er meget bevidste om, at den boglige undervisning skal være god og faglig velfunderet, så eleverne med udgangspunkt i deres boglige undervisning er hjulpet godt videre i deres ungdomsuddannelse. På Skibelund går vi ikke på kompromis med timetallet i de boglige fag. I 9. klasse har vi niveaudelt undervisning i fagene matematik, engelsk og tysk. Vi vil meget gerne arbejde for- at flest lærer mest.

På skibelund mener vi, at 10. klasse starten på en ungdomsuddannelse. Derfor har vi opdelt vores 10. klasse efter en grenstruktur, hvor man efter interesse og overvejelser for den videre ungdomsuddannelse vælger enten en:

  • Kultur- og samfundsfaglig studieretning
  • Naturvidenskabelig studieretning
  • Business studieretning
  • Håndværk, Service og Ormsorgs studieretning

Du får i vores 4 studieretninger mulighed for, at fordybe dig i et fagområde, som du kunne overveje for din ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Læs mere om de 4 grene under punktet “undervisning”.

Gymnastikken og idrætten

Skibelund Eferskole

 

Skibelund Eferskole
 
Gymnastik, fodbold og anden idræt har på Skibelund en særlig høj prioritet. Alle elever deltager i 5 obligatoriske gymnastiktimer og har derud over en række andre gymnastiske og idrætslige valgfag. Vi betragter idrætten og gymnastikken som et fantastisk middel til at kunne arbejde for den enkeltes personlige udvikling samt for fællesskabet.

Sangen, musikken og det musiske

Skibelund Eferskole

Sangen, musikken og det musiske er med til at styrke kreativiteten og evnen til at udtrykke sig som skabende individer. Dagligt synger vi morgensang, men har også ugentlige sangtimer, hvilket er en hel unik og værdifuld måde at dyrke fællesskabet på.

Det levende ord

Skibelund Eferskole 5

Det levende ord er en væsentlig form for nærværende formidling i hverdagen. Men det opleves også som fortælling i fortælletimerne, ved morgensangen og i en række andre kulturelle arrangementer. På Skibelund vil vi gerne give eleverne en nærværende og levende læring.