Evaluering

Skolen evaluerer regelmæssigt sin virksomhed og beskriver, hvordan der følges op på evalueringers resultater.

Evaluering af skolens samlede undervisning

Skolen skal i henhold til lov om frie kostskoler regelmæssigt gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på denne evaluering. Evalueringen og opfølgningen skal fremgå af skolens hjemmeside. Nedenstående er lavet for skoleåret 2018-19.

Selvevaluering

Skolen har i skoleåret 2018-19 arbejdet med  at undersøge hvad der ligger til grund for elevers valg af Skibelund som deres efterskole. Undersøgelsen skulle afdække, hvor efterskolen står stærkt, og hvad skolen kan arbejde med for at stå stærkere.

På baggrund af undersøgelsen skal bestyrelsen og skolens ledelse træffe beslutning om, hvilke initiativer, der skal sættes i værk for, at Skibelund kan blive et endnu mere attraktivt efterskoletilbud.

 

Undervisningsmiljøvurderingen

Skibelund udarbejder senest hvert tredje år, med elevers og ansattes medvirken en undervisningsmiljøvurderingen der beskriver skolens psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Skolens undervisningsmiljøvurdering findes her på hjemmesiden. Den seneste undervisningsmiljøvurdering er udarbejdet i skoleåret 2018-19

  1. Sammenfatning
  2. Overbliksrapport