Evaluering

Skolen evaluerer regelmæssigt sin virksomhed og beskriver, hvordan der følges op på evalueringers resultater.

Evaluering af skolens samlede undervisning

Skolen skal i henhold til lov om frie kostskoler regelmæssigt gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på denne evaluering. Evalueringen og opfølgningen skal fremgå af skolens hjemmeside.

  • Evaluering af skolens samlede undervisning
  • Opfølgningsplan for evalueringen

Selvevaluering

Skolen har i skoleåret 2015-16 arbejdet med  skolens niveaudelte undervisning. Nedenfor henvises til evalueringen af 1) elevundersøgelsen 2) forældreundersøgelsen og 3) lærerundersøgelsen. Alle tre dele indgår i nedenstående rapport:

Når arbejdet med undersøgelsen og selvevalueringen er tilvejebragt lægges også konklusionen ud på hjemmesiden.

Undervisningsmiljøvurderingen

Skibelund udarbejder senest hvert tredje år, med elevers og ansattes medvirken en undervisningsmiljøvurderingen der beskriver skolens psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Skolens undervisningsmiljøvurdering består af tre dele, som alle er at finde her på hjemmesiden. Den seneste undervisningsmiljøvurdering er udarbejdet i skoleåret 2015-16

  1. Sammenfatning
  2. Overbliksrapport
  3. Bilagsrapport