Lovgrundlaget

Efterskolernes lovgrundlag udgøres især af to dokumenter: Undervisningsministeriets Lovbekendtgørelse nr. 689 af 22.06 2011 (med senere ændringer) om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler, og håndarbejdsskoler (“Loven om frie kostskoler”) samt af Lovbekendtgørelse nr. 807 af 19.07 2012 (med ændringer) om tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (“Tilskudsbekendtgørelsen”).

De to dokumenter kan findes ved at følge linkene nedenfor:

 

Spring på Skibelund Efterskole