Faciliteter

Skibelund er en ”gammel” efterskole. Den rummer dog helt nye og moderne undervisningsfaciliteter, der er lyse og imødekommende. Vi arbejder løbende på at renovere og udvikle skolen, så den fremstår attraktiv og moderne. Vi forsøger hele tiden at skabe de bedste rammer for den bedst mulige undervisning, de bedste fritidsfaciliteter samt værelser. Ligeledes vil der fra skoleåret 2019-20 være en nyanlagt multibane. Der arbejdes ligeledes på, at der fra skoleåret 2020-21 er anlagt en ny kunststofbane til brug for alle, men særligt skolens fodboldlinje.

Skolen

Skibelund Efterskole

Undervisning

Skibelund Efterskole

Gymnastik og Idræt

Skibelund Efterskole

 

Skibelund Efterskole håndbold