Historie

Skibelund var den første efterskole i landet, og dens oprettelse var et vigtigt led i den nationale identitetskamp mellem Danmark og Tyskland. Skolen blev grundlagt som et skolehjem i 1874 for børn af dansksindede forældre syd for Kongeåen. Kongeåen udgjorde grænsen til Tyskland i perioden 1864 til 1920.

Da de tyske myndigheder 10 år senere i 1884 forbød de undervisnings-pligtige børn i at gå i skole nord for grænsen, omdannedes skolehjemmet til efterskole, hvor børnene så kunne komme og efter konfirmationsalderen. Her kunne de få undervisning i dansk som modvægt til den tyske undervisning, de havde modtaget i børneskolen. Siden er skolen løbende blevet udviklet, udbygget og moderniseret.

Skolen har gennem mange år haft en markant gymnastik- og idrætsprofil, hvilket betød, at skolen ændrede navn i 2005 til nu at hedde Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole. Samtidig byggede skolen et springcenter.

I september 2016 tog vi vores nye springcenter i brug, og råder dermed over nogle af de bedste gymnastik- og springfaciliteter i Danmark, som vi er sikre på, at du vil nyde at boltre dig i.

Skibelund Efterskole fritid