Praktiske informationer

Skolen udsender forud for hvert skoleår en lille folder med praktiske informationer.  Vi har nedenfor samlet de informationer, som vi almindeligvis sender ud. Du kan også downloade  i en PDF-udgave her: Oplysningshæfte 2019- 2020

Ankomst:

Skoleåret starter søndag d. 11. august 2019

Med ankomst fra kl. 14.30 – 15.30

For 2.-års elevernes vedkommende inviteres de til at komme samme dag kl. 11.00

 

Besøg:
Forældre med ledsagere er altid velkomne til at besøge deres børn på skolen. Andre gæster kan kun besøge en elev efter aftale, som laves i god tid forud. Gæsterne præsenteres for en vagtlærer ved ankomsten.

Brobygning/ praktik:
10. klasses elever skal i brobygning i uge 46, hvor de skal afprøve to forskellige ungdomsuddannelser eller evt. et forløb i erhvervspraktik. I brobygningsperioden bor eleverne på skolen og følges ad til uddannelsesstederne.

Bus-/togforbindelser:
Skolen ligger ca. 5 km fra Vejen, og man kan på almindelige hverdage komme til skolen med bus. I weekenden kan man med fordel gå flere sammen om en Flextrafik, der bestilles på forhånd. Ved stationen er der også rutebil­station. Bussen til skolen har nr. 573.

Computere/tablets:
Der er trådløst netværk på hele skolen, og eleverne skal medbringe en PC/Macbook, da undervisningen er digital og netbaseret. Vi forventer, at computeren er opdateret og i god stand, da det er elevernes arbejdsredskab i hverdagen. Det er også nødvendigt med en forlængerledning. Endvidere er man også velkommen til at medbringe tablets. Sørg for at der er navn på oplader og forlængerledning!

Computerprogrammer:
Som skriveprogram bruger vi WORD og til matematik anvendes EXCEL. Har eleven ikke disse programmer, kan vi, mod et gebyr på 150 kr., tilbyde en skoleversion af office-pakken. Adobe Reader skal også være installeret på computeren, da den bruges til at åbne pdf-filer.

Skolen stiller ordbøgerne fra Gyldendal på ”www.skoleordbog.dk” til rådighed for alle elever. www.skoleordbog.dk indeholder ordbøger til såvel engelsk, tysk som til dansk. Computeren skal naturligvis være udstyret med et effektivt antivirusprogram!

I forbindelse med udskrivning til såvel terminsprøver som til de afsluttende prøver, skal eleverne bruge et USB stik. Har eleven ikke et sådant, kan der købes et ”Skibelund-stik” med 8GB til 50 kr. på kontoret.

Cykel:
Alle elever skal medbringe en cykel, cykelhjelm og refleksvest, da de ofte bruger cyklen som transportmiddel i undervisning og fritid.

Vi forventer, at cyklen er i god stand og efterset mht. dæk, slanger, bremser, lygter og lås.

NB: vær opmærksom på, at lygter i henhold til lygteloven skal være fastmonteret på cyklen og ikke må hænge og dingle.

Cykelhjelm:
Alle elever cykler med cykelhjelm, når de cykler med skolen eller til og fra skolen

Dagsplan: (foreløbig)

  6.50  Morgenmad

  7.20   Morgenløb
  7.45   Morgensang
  8.10   Undervisning
11.25  Rengøring
12.00  Middagsmad
13.10  Undervisning

 

 

18.00   Spisning og derefter

             lektielæsnings- eller stilletime
19.45   Mulighed for aktivitet i hal og
              værksteder

22.00   Godnat

22.30   Sov godt!

Elektriske apparater:
Elektriske apparater som f.eks. elkedler, kaffemaskiner, TV, minikøleskabe, mikroovn og toastmaskiner mm., må ikke medbringes.

Elevintra:
Skolens elever bliver koblet på skolens intranet ved skolestart. Intranettet, som hedder ”Viggo”, vil danne ramme om en stor del af kommunikationen mellem lærer og elev. Her vil eleverne kunne følge deres individuelle skema, kalender og hvad der ellers sker af aktiviteter på skolen. Desuden bruger eleverne nettet til at hente opgaver, søge information og aflevere opgaver.

Elevbank:
Skolen har en elevbank, som vi opfordrer til at benytte! Der kan overføres penge via homebank, eller der kan indbetales penge kontant på kontoret. Elevbanken har åben i kontorets almindelige åbningstid.

Penge til elevbanken kan overføres til:

Reg. nr. 3737 Kontonr. 3737250148

Husk at angive elevnavn og elevnummer

Erhvervspraktik:
Erhvervspraktik kan indgå som afklarende proces i vejledningstilbuddet som en del af vores studieretninger i 10. klasse. Ønsker en elev at komme i erhvervspraktik, vil denne kunne arrangeres som en del af brobygningen.

Ferier:
En årskalender med angivelse af weekends og ferieperioder vil blive udleveret på ankomstdagen.

Følgende ferier ligger fast:

 • Efterårsferie i uge 42,
 • Juleferien fra 21. december – 2. januar
 • Vinterferie i uge 7.

Skoleåret slutter fredag 28. juni 2019.  Vær også opmærksom på, at skolen IKKE holder lukket i de tre dage op til påske!

Vi anbefaler, at eleverne i et efterskoleår ikke trækkes ud af undervisningen til ferie ud over de faste ferieuger.

Folkeregister:

Eleven skal ikke skifte adresse på folkeregisteret.

Forsikring:
Eleverne er ansvarlige for skader, de måtte forvolde, både på skolens og andres ejendele. Det anbefales derfor, at eleven er dækket af en privat ulykkes- og ansvarsforsikring.

Forældreintra:
Ved skolestart bliver alle forældre koblet på skolens forældrenet, som hedder ”Viggo”. Her vil forældre kunne følge med i elevernes hverdag, få besked om evt. fravær samt kommunikere med skolen og kontaktlæreren.

Fritagelser:
Vi opfordrer til, at eleverne tages fri mindst muligt, så de kan deltage i undervisningen og fællesskabet. Fritagelse sker ved henven­delse til kontaktlæreren eller kontoret, og skal være velbegrundet. Ved ferier og længere tids fritagelse, skal kontoret kontaktes.

Ved ferie uden for skolens ferier, vil forældrene blive opkrævet et beløb svarende til den bortfaldne statsstøtte, som skolen trækkes ved ferie i utide.

Skal elever til tandlæge, læge eller lign. opfordrer vi til, at disse besøg i videst muligt omfang placeres på de dage, hvor skolen holder fri på en hverdag i forbindelse med en forlænget weekend.

Frugt:
Der serveres frugt til måltider og mellemmåltider.

Glemt tøj:
Glemt tøj og glemte effekter opbevares almindeligvis et par måneder, hvorefter det afleveres til genbrug. Vi vil i god tid inden da give besked i nyhedsbrevet. Værdigenstande indleveres på kontoret.

Hver uges glemte tøj lægges frem om fredagen, hvor også forældre er meget velkommen til at kigge med, om der skulle ligge noget. Husk at få navn i alt tøj!

Inklusion (faglig støtte):
Skal en elev have støtte, fagligt eller socialt, skal der umiddelbart efter kommende elevers dag, rettes henvendelse til Skolen.

Hvis der er tale om social støtte, skal der foreligge en aftale med hjemkommunen. I forhold til faglig støtte, skal der efter informationsmødet udarbejdes en inklusionsansøgning, hvorefter skolen vil tage stilling til, om der er belæg for at oprette et tilbud. Alle elever kan få oplæsnings- og staveprogrammet CD-ord/ intowords på deres pc’er, hvis man har læsevanskeligheder. Vi har også mulighed for at teste, om en elev evt. er ordblind og skal have taget særlig hensyn ved eksamen.

Hjemmeside og sociale medier:
Skolens hjemmeside www.s-g-i.dk rummer oplysninger og informationer om skolen og skoleåret. Derudover kan man via facebooksiden og Instagram løbende følge med i skolens daglige liv.

Karakterer:

Skolen afgiver karakterer i alle boglige fag 2 gange årligt, henholdsvis til jul og til sommerferien. Karakterblad med første standpunktskarakterer sendes med eleven hjem i forbindelse med juleferien. Årskaraktererne vil fremgå af afgangsbeviset.

Kontaktgrupper:
Eleverne er delt op i grupper på ca. 8, hvortil der er tilknyttet en lærer. Kontaktlæreren er elevens primære lærer, som gennem skoleåret følger eleven tæt, og er den, der har den primære dialog med hjemmet.

Lektielæsning:
Mandag – torsdag er der lektielæsning og stilletime på værelserne fra aftensmaden til kl. 19.45. Her er det muligt at få lektiehjælp, når lærerne går rundt og besøger værelserne eller i vores særlige lektiecafé. Vi opfordrer til, at der ikke telefoneres / skypes med eleverne i dette tidsrum.

Læge/tandlæge:

Vi henstiller til, at læge- og tandlægebesøg foretages i ferier eller i forlængede weekends. Eventuel frihed i den anled­ning aftales med kontaktlæreren eller med kontoret. Under ophold på skolen kan skolen bestille lægetid i Vejen.

Medbring (fra første dag):
Foruden tøj og toiletsager medbringes:

¨ dyne, pude, rullemadras (80 cm), sengelinned, sengetæppe
¨ sovepose og liggeunderlag
¨ gymnastik- og idrætstøj samt løbesko
¨ sko kun til indendørs brug i hallen
¨ regntøj – (gummistøvler tilrådes)
¨ cykel og cykelhjelm. Cyklen skal bruges i første uge på skolen
¨ penalhus samt passer, lineal og vinkelmåler
¨ lommeregner – Texas TI-30 el. tilsvarende
¨ Skoletaske
¨ bærbar computer og forlængerledning
¨ USB-stik – kan evt. købes på skolen for 50. kr.
¨ vasketøjskurv
¨ gult og blåt sygesikringsbevis. (Det blå skal bruges når vi skal til udlandet)
¨ evt. medicin, som er nødvendig
¨ solcreme
¨

¨

elastikbind/støttebind og sportstape

refleksvest – kan evt. købes på skolen for 50. kr

¨ Pas (skal bruges første gang på studieturen i uge 41)

Mobiltelefon:
Vi appellerer til, at telefonen benyttes med respekt for fællesskabet. Dvs. at samtaler enten foregår på værelset eller udendørs. – ikke på fællesområderne, hvor vi gerne vil fællesskabet og samværet.

Morgenløb:
På Skibelund har vi morgentur hver morgen hele året. Alle elever er med, med mindre der er en særlig grund dertil.

Musik og andet:
Du må gerne medbringe højttalere til musik på værelset. Spiller du selv musik, må du meget gerne med­bringe instrumenter, da det giver liv og mulighed for sammenspil.

Nyhedsbrev:
Skolen udgiver ca. hver måned et nyhedsbrev, som udsendes til forældre via vores intranet; Viggo.

Nøgler:
Ved ankomsten får eleven udleveret en nøgle til sit værelse og til sit skab. Hvis nøglen bliver væk eller ødelagt, betaler man for en ny – pris 250 kr.

Post:

Elevpost adresseres:

        (elevens navn)              

 
Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole

           Kongeåvej 34

           6600 Vejen

Prøver ved året afslutning:
Ved afslutning af 9. klassetrin aflægger eleverne Folkeskolens Afgangsprøve (FP) i:

Bundne prøver:
Dansk (mundtligt og skriftligt)

 • Matematik (skriftligt)
 • Engelsk (mundtligt)
 • Naturfag (mundligt/praktisk)

Prøvefag i udtræk:

Ved afslutning af 10. klassetrin indstiller eleverne sig til 10. klasse-prøven (FP10) i:

 • Dansk (mundtligt og/eller skriftligt)
 • Matematik (mundtligt og/eller skriftligt)
 • Engelsk (mundtligt og/eller skriftligt)
 • Tysk (mundtligt og/eller skriftligt)
 • Fysik/kemi (mundtligt/praktisk)

Regler: 

1: Øl, spiritus, narkotika eller lignende må ikke nydes på skolen eller på vej til og fra skolen
2: Din opførsel skal være sådan, at alle på skolen kan være tjent med den og acceptere den
3: Tyveri er selvfølgelig forbudt
4: PC, tablets og smartphones er private hjælpemidler, som andre end ejeren ikke må skaffe sig adgang til
   

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning.

Rygning, snus og e-cigaretter:
Skolen er – som alle andre skoler i Danmark i henhold til rygeloven – røgfri!

Vi har en klar forventning om, at der ikke er elever, der ryger eller bruger snus, når de starter på Skibelund. Skulle det mod forventning ske, at en elev ryger eller bruger snus, vil forældrene med det samme blive kontaktet med henblik på en samtale. Gentagende tilfælde af rygning og brug af snus kan medføre hjemsendelse.

På Skibelund sidestilles snus, e-cigaretter og almindelige cigaretter.

Sikkerhed og spring i hallen:
Eleverne kan benytte skolens gymnastik- og springfaciliteter i deres fritid efter nærmere udstukne regler og rammer. Dog vil springredskaberne de første uger af skoleåret kun være åbne, når der er en springlærer til rådighed.

Stortrampoliner, minitrampoliner og fasttrack må dog aldrig benyttes uden, at der er en springlærer tilstede. Det er endvidere en klar regel på Skibelund, at det ikke tilladt at lave dobbeltroterende spring uden, at der er en springlærer til stede i hallen, og at vedkommende har givet sin accept af disse spring. Overtrædelse af sikkerhedsregler i springhallen kan medføre hjemsendelse.

Skole-hjemsamtaler:
Der er samtaler mellem lærere, forældre og elever to gange om året. Datoerne for disse samtaler følger efter skolestart.

Første samtale vil være med fokus på det sociale liv og elevens trivsel på skolen. Samtalen vil være med elevens kontaktlærer. Anden samtale vil være med større fokus på fagene og med faglærere i forbindelse med uddannelsesvalg.

Forældre kan selvfølgelig altid kontakte lærerne via Viggo, når der er behov for samtale og samarbejde.

Skitur:
Skibelund arrangerer hvert år en skitur, hvor alle elever deltager.

I forbindelse med skituren er det nødvendigt, at eleverne har fornuftigt tøj med: hue, skihandsker/luffer, varmt undertøj, varme okker samt skibukser og jakke.

Slik og sodavand:
Vi forventer, at eleverne bakker op om skolens sundhedsprofil og har et fornuftigt og begrænset forbrug af slik og især sodavand. Vi ønsker ikke, at eleverne tjener penge på deres kammerater og accepterer ikke, at der opstår købmandsforretninger på gangene.

Sund kost:
På Skibelund spiser man god velsmagende mad, men samtidig også groft og grønt!  Vi har et dygtigt køkkenpersonale, der tilbyder en ”ung”, lækker, sund og varieret kost. Vores køkken er meget bevidst om, at der skal sund mad til et aktivt idrætsliv. Kost og motion er vigtige byggesten for en sund livsførelse, og på Skibelund får man begge dele.

Sygdom:
Bliver en elev syg, skal eleven give besked til vagtlæreren om morgenen. Vi vil almindeligvis opfordre eleven til at se tiden an og forsøge at være med i undervisningen de første timer. Bliver en elev lagt syg, er man sygemeldt for resten af dagen og bliver i sengen. Besøg af vennerne er ikke tilladt når man er syg.

Vi vil flere gange i løbet af dagen tilse den syge på værelset. Ved høj feber eller ved risiko for smitte, beder vi forældre hente eleven hjem, men vi kan almindeligvis godt have syge elever liggende på skolen.

Søndag aften:
Eleven skal ankomme i tidsrummet kl. 18.30 – 21.30, hvor de skal krydse sig af på en liste på lærerværelset. Hvis eleven er forhindret f.eks. pga. sygdom, skal forældrene ringe efter 18.30 til lærerværelset.

Telefon: 75 36 07 51
·    Kontor og forstander: lokal 1    (900 – 1400)
·    Lærerværelse/vagtlærer: lokal 4
·    Nattevagt: lokal 5
·    Vagttelefon 30 36 07 51

 

Transport til læge, skadestue, fysioterapeut m.m.:
Kommer elever til skade på skolen, eller opstår der sygdom, der kræver akut lægebehandling, sørger skolen selvfølgelig for, at eleven kommer til læge/skadestue og retur.

Ved transport til almindelig læge, behandlinger ved fysioterapeut, tandlæge mm. har vi som skole ikke mulighed for at stå for transporten. Oftest cykler eleven selv til Vejen, eller også arrangerer forældre selv transporten, enten via egen kørsel, falck-abonnement mv.

Tøj:
Vi opfordrer til, at alt tøj forsynes med elevnummer og/eller navn for at undgå forvekslinger og tyveri. Vi oplever desværre hvert år, at umærket tøj er en udfordring ved sådanne forvekslinger.

Uddannelsesvejledning: Svend Erik og Rasmus er skolens ­vej­ledere, og de underviser i afklarende vejledningsaktiviteter. Alle elever i 10. klasse deltager i den obligatoriske brobygning og laver i umiddelbar forlængelse heraf den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO). Inden valg af ungdomsuddannelse udfylder alle elever en uddannelsesplan, og der foretages en parathedsvurdering i forhold til den ønskede ungdomsuddannelse.

Undervisningsmaterialer:
Skolen udleverer materialer efter behov i løbet af skoleåret, såvel digitalt, som i papirform. Eleverne har adgang til skolens elevkopimaskiner og kan efter behov frit benytte disse.

Weekender:
Et efterskoleår er mere end hverdagene – weekenderne hører også med. Skolen er åben alle weekender, hvor man har mulighed for at blive på skolen, men også mulighed for at tage hjem. Vi vil ofte tilrettelægge et spændende program for weekenderne, hvor eleverne mandag morgen før weekenden skal tilkendegive, hvorvidt de ønsker at blive den følgende weekend eller ej.

Der er alle de ”åbne weekender” i løbet af skoleåret, men også weekender, hvor alle eleverne skal blive på skolen:

Før jul: ·    28.-30. september på grund af Forældredag og Efterskolernes dag.

·    16. – 18. november på grund af gymnastikweekend.

En kalender for alle weekends følger ved skolestart

Efter jul: I forbindelse med gymnastikopvisninger i foråret skal eleverne blive på skolen ca. 4 – 5 weekender.
Plan herfor kommer senere.

Værelsesbytte:
I skoleåret 2018-19 vil alle elever skulle bytte værelse to gange.

Ud fra et ønske om at styrke fællesskabet både i de små og de store grupper, har vi valgt at lave to obligatoriske værelsesbyt. På den måde vil alle blive udfordret til at tage aktiv del i at skabe nye relationer gennem skoleåret.

Når vi bytter værelser, sker det efter pædagogiske hensyn, hvor skolens personale vurderer, hvordan vi bedst muligt får kabalen til at gå op, og hvordan vi bedst tager flest mulige hensyn.

Årsplan:
Der bliver ved skolestart udleveret en foreløbig weekendoversigt med planlagte aktiviteter i weekenderne. I kalenderen i Viggo kan øvrige aktiviteter i løbet af skoleåret ses. Vi forsøger året igennem at holde kalenderen så ajour som muligt.

Specifikt om fag:

Boglige fag:
Vi prioriterer de boglige fag højt og vil her tillade os at have ambitioner på elevernes vegne. Vi underviser i alle de almindelige boglige skolefag, og vi forventer, at eleverne tager ansvar, deltager aktivt, interesseret og med engagement i den daglige undervisning.

10. klasse:
10. klasse på Skibelund – er ikke et ”sabbatår”! Vi opfatter 10. klasse som starten på elevens ungdomsuddannelse, og derfor vælges der studie- eller erhvervsretning, så du kan bygge bro til kommende ungdomsuddannelse.

Du kan vælge:

 • Naturvidenskabelig retning, hvor du har særligt fokus på videnskabelige fag som matematik, fysik, kemi, biologi mm.
 • Samfunds- og kulturfaglig retning, hvor du arbejder projektorienteret med humanistiske fag og emner, som æstetik, samfund og politik.
 • BusInEss 10, hvor innovation, idéudvikling og virksomhedslære er grundsten. Her er også fokus på økonomi, ledelse og samarbejde samt erhvervsfag som engelsk, tysk og dansk.
 • Håndværk, service og omsorg, hvor undervisningen er praktisk anlagt og giver viden om de mange mulige erhvervsretninger. Der samarbejdes med praktikpladser og virksomheder.

Gymnastik og idræt:
På Skibelund er det almindeligt, at eleverne har mere end 10 timers gymnastik og idræt pr. uge.  For mange er det en noget større mængde fysisk aktivitet, end det de almindeligvis har mødt i gymnastik- og idrætsforeningen.

På efterskolen bliver eleverne i gymnastik- og idrætsfagene præsenteret for mange forskellige former for fysisk aktivitet og træning. Der er i nogle af fagene tale om en hård fysisk træning.

Vi har derfor en forventning om, at eleverne møder op til skolestart med en grundform indenfor konditions- og muskeltræning, som gør det muligt at deltage aktivt i disse timer.

På skolens hjemmeside under punktet ”Ny elev”, kan du finde programmer til konditions- og muskeltræning.

Vi forventer, at alle eleverne kan løbe 20 min og er fri for skader eller er i behandling herfor. Er en elev skadet ved skolestart, vil vi gerne have en viden herom.

Idrætslinjer:
Skolen udbyder 3 idrætslinjer; Rytme-dance, Spring og Fodbold. Vælges disse linjer, får eleven mulighed for at fordybe sig i det enkelte fag. Linjefagene rummer undervisning på 2 x 2 lektioner om ugen og vælges for et helt skoleår.

Valgfag:
Skolen tilbyder en række idrætslige, kreative og musiske valgfag. Vi inddeler skoleåret i 2 perioder, hvor eleverne kan vælge valgfag i én periode på ½ år, og så prøve noget andet og måske nyt i næste periode.

Kontaktoplysninger på personalet – se i Viggo 

Skolens telefonnummer:                              75 36 07 51

Skolens vagttelefonnummer:                     30 36 07 51

 

Skolens e-mail adresse:                                  kontor@s-g-i.dk
Skolens hjemmeside:                                      www.s-g-i.dk
Skolens postadresse:

                            Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole

                                   Kongeåvej 34

                                   6600 Vejen