Bestyrelse

Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole har sit formelle bagland i en skolekreds, som på den årlige generalforsamling vælger skolens bestyrelse.

Den siddende bestyrelse består af:

Carsten Krag
Næstformand i bestyrelsen
Læs mere
Skjul vindue

Jeg er 56 år og bor i Nørre Aaby ved Middelfart. Min kone og jeg har fem børn, hvoraf de to har gået på Skibelund og vores efternøler er indskrevet til 10. klasse i skoleåret 2024/2025.

Til daglig er jeg skoleleder på en privatskole med 400 elever, og jeg kender derfor lidt til bestyrelsesarbejdet på en frie grundskole. Jeg ser frem til at kunne hjælpe til skolens langsigtede udvikling set fra bestyrelsesniveauet – den daglige drift er i gode hænder hos ledelse og personale. Jeg har snart spillet fodbold i 50 år, så jeg ser udvidelsen af fodboldfaciliteterne og arbejdet med at tiltrække drenge som et spændende projekt.

Karen Kjær
Formand

Karen har haft fire børn på skolen.

Hun har været med i skolens bestyrelse siden 2015 og næstformand fra 2018.

 

Telefon: 22620367

Carsten Hermansen
Bestyrelsesmedlem

Jeg er praktisk anlagt og kan bl.a. tilføre bestyrelsen byggeteknisk erfaring med min baggrund som tømrermester og ingeniør. Jeg har 4 børn hvor den ældste har været på Skibelund indtil videre.

Annette Schmidt Gravlund
Bestyrelsesmedlem

Min ældste søn har netop afsluttet 9. og 10. klasse på Skibelund, hvor jeg har fulgt livet på skolen gennem en teenagers øjne. Der er ingen tvivl om, at skolen har været en afgørende faktor for hans udvikling fra dreng til ung – det er et trygt sted at folde vingerne ud. Det vil jeg gerne være en del af, og jeg håber, jeg kan være med til at fortsætte den positive udvikling, som jeg fornemmer, skolen er inde i. Især nu hvor jeg har sendt min næstældste søn afsted i 9. klasse på skolen.

Bjarne Voldbjerg Tornbjerg
Bestyrelsesmedlem

Jeg var elev her på elevholdet 1983/84, så jeg har Skibelund i blodet.Jeg har været med i bestyrelsen siden 2017 og synes det er meget spændende, at være med til at træffe beslutninger om skolens fremtidige kurs. Jeg vil rigtig gerne være med til at skolen investerer og udvikler sig ind i fremtiden, men det skal være med respekt for den historie og ånd der findes på skolen. 

Jeg har tre børn, de 2 af dem har været elever her og den sidste er skrevet op til elevhold 2021/22

Lis Skøtt-Petersen
Bestyrelsesmedlem

Lis har haft tre børn på skolen. Hun har været med i skolens bestyrelse siden 2018.

 

Alfred Steiner
Bestyrelsesmedlem

Alfred er kommet i bestyrelsen i april 2022 og har i skoleåret 2022-23 en datter som går på skolen.