Bestyrelse

Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole har sit formelle bagland i en skolekreds, som på den årlige generalforsamling vælger skolens bestyrelse.

Den siddende bestyrelse består af:

Eskild Bossen
Bestyrelsesmedlem

Kontakt:

Fyrremajsevej 12
6500 Vojens
tlf. 2556 6600

Læs mere
Skjul vindue

Baggrund:

Eskild har tidligere haft tre børn på skolen.

Han har været bestyrelsesmedlem siden 2007, næstformand fra 2009-2018 og formand for bestyrelsen siden 2018.

Karen Kjær
Formand

Karen har haft fire børn på skolen.

Hun har været med i skolens bestyrelse siden 2015 og næstformand fra 2018.

Helle T. Hansen
Næstformand

Helle har haft tre børn på skolen. Hun har været med i skolens bestyrelse siden 2016.

Leif Jensen
Bestyrelsesmedlem

Leif har haft to børn på skolen. Han har været med i skolens bestyrelse siden 2011.

Finn Jacobsen
Bestyrelsesmedlem

Finn har haft tre børn på skolen. Han har været med i skolens bestyrelse siden 2014.

Bjarne Voldbjerg Tornbjerg
Bestyrelsesmedlem

Bjarne har haft to børn på skolen. Han har været med i skolens bestyrelse siden 2017.

Lis Skøtt-Petersen
Bestyrelsesmedlem

Lis har haft tre børn på skolen. Hun har været med i skolens bestyrelse siden 2018.