Evaluering

Vi evaluerer regelmæssigt vores forskellige aktiviteter og beskriver, hvordan der følges op på evalueringers resultater.


Evaluering af skolens samlede undervisning

Skolen skal i henhold til lov om frie kostskoler regelmæssigt gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på denne evaluering. Evalueringen og opfølgningen skal fremgå af skolens hjemmeside. Den seneste evaluering er lavet i juni 2020 , og er en samlet evaluering som både rummer skolens samlede undervisning samt undervisningsmiljøvurderingen.


Selvevaluering

Skolen har i skoleåret 2021-22 arbejdet med at undersøge, hvad der ligger til grund for elevers valg af Skibelund som deres efterskole. Undersøgelsen skulle afdække, hvor efterskolen står stærkt, og hvad skolen kan arbejde med for at stå stærkere.

På baggrund af undersøgelsen skal bestyrelsen og skolens ledelse træffe beslutning om, hvilke initiativer, der skal sættes i værk for, at Skibelund kan blive et endnu mere attraktivt efterskoletilbud.


Undervisningsmiljøvurderingen

Med elevers og ansattes medvirken udarbejder Skibelund mindst hvert tredje år en undervisningsmiljøvurderingen, der beskriver skolens psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Den seneste undervisningsmiljøvurdering er udarbejdet i juni 2020, og er en samlet evaluering som både rummer skolens samlede undervisning samt undervisningsmiljøvurderingen.: