Lovgrundlaget

Udgangspunktet for driften af efterskoler i Danmark er et lovgrundlag, der især skal findes i to bekendtgørelser

  • Undervisningsministeriets Lovbekendtgørelse nr. 689 af 22.06 2011 (med senere ændringer) om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler, og håndarbejdsskoler (“Loven om frie kostskoler”)
  • Lovbekendtgørelse nr. 807 af 19.07 2012 (med ændringer) om tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (“Tilskudsbekendtgørelsen”).

Find de to lovbekendtgørelser her: