Værdigrundlaget

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole er en moderne, Grundtvig-Koldsk skole.

Skibelund har rødder i mange generationers folkelige engagement på begge sider af Kongeåen.

Der har været skole i Skibelund siden 1874.

Rammerne

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole virker indenfor rammerne af den gældende lovgivning om frie kostskoler.

Ifølge loven om frie kostskoler skal skolerne tilbyde undervisning og samvær med følgende tredelte hovedsigte:

 • Livsoplysning
 • Folkelig oplysning
 • Demokratisk dannelse

De styrende tendenser

Skibelund ser nogle styrendende tendenser i tiden, som ser ud til at blive forstærket, og som det er vigtigt at forholde os til:

 • Krav om innovation og omstillingsparathed
 • Behov for selvrefleksion og definition af egen tilværelse
 • Værdipluralisme og individualisme
 • Øget fokus på sund livsstil
 • Forventning om øget faglighed i uddannelserne
 • Behov for netværk, teknologi og globalisering

Skolens værdigrundlag

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskoles værdigrundlag består af fire – ligestillede – elementer:

 • Mangfoldigt og rummeligt fællesskab
  Eleverne på Skibelund oplever glæden ved at bidrage til såvel de små og de store fællesskaber. På Skibelund er hver enkelt elev vigtig for fællesskabet.
 • Faglig nysgerrighed og nysgerrig faglighed
  Skibelund vil bevare, skabe og inspirere elevernes lyst og vilje til at undres, lære og gå i dybden.
 • Demokrati og medborgerskab
  Skibelund ønsker, at eleverne får mod på at deltage aktivt i et demokratisk samfund – lokalt, nationalt og globalt.
 • Bevægelse, leg og livsglæde – fællesskabende oplevelser
  Skibelund lægger vægt på idræt og særligt gymnastik som grobund for mangfoldigt og rummeligt fællesskab.