Historie

Skibelund er den ældste efterskole i Danmark. Oprettelsen af Skibelund var et vigtigt led i den nationale identitetskamp mellem Danmark og Tyskland.

Skolen blev grundlagt som et skolehjem i 1874 for børn af dansksindede forældre syd for Kongeåen, der som bekendt udgjorde grænsen til Tyskland i perioden 1864 til 1920.

Til styrkelse af det danske

Da de tyske myndigheder 10 år senere, i 1884, forbød de undervisningspligtige børn i at gå i skole nord for grænsen, omdannedes skolehjemmet til efterskole, hvor børnene så kunne komme efter konfirmationsalderen. Her kunne de få undervisning i dansk som modvægt til den tyske undervisning, de havde modtaget i børneskolen. Frem til i dag er skolen løbende blevet udviklet, udbygget og moderniseret.

Navneskifte i 2005

Skolen har gennem mange år haft en markant gymnastik- og idrætsprofil, hvilket betød, at skolen i 2005 ændrede navn til det nuværende; Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole. Samtidig byggede skolen et springcenter.

I september 2016 tog vi vores nye springcenter i brug, og råder dermed over nogle af de bedste gymnastik- og springfaciliteter i Danmark, som vores elever elsker at boltre sig i.

Skibelund Efterskole fritid