Medarbejdere

Ledelse

Rasmus Seistrup
Forstander

Rasmus har samlinger med eleverne.

Email: rs@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er her, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle unge til at tage ansvar for sig selv, hinanden og deres omgivelser. Jeg håber på at kunne være med til at give de unge mennesker modet, troen på og ikke mindst viljen til at skabe det liv, som hver enkelt måtte ønske sig. Alt sammen i respekt for den foranderlighed, der er i samfundet.

Svend Erik Madsen
Viceforstander

Svend Erik underviser i tysk og er uddannelses- og erhvervsvejleder.

Email: sem@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Baggrund:

  • Ansat på Skibelund siden 1984.
  • Viceforstander siden 2010.
  • Diplommodul i uddannelses- og erhvervsvejledning.
  • Læreruddannet fra Ribe seminarium i 1997.
Anders Kjeld Finnerup
Afdelingsleder

Anders underviser i matematik og er uddannelses- og erhvervsvejleder.

Email: af@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Jeg er på Skibelund, fordi jeg brænder for den særlige skoleform, som efterskolen er. Jeg er vild med den udvikling et ungt menneske gennemgår igennem et år på efterskolen. Fra usikkert, at vinke farvel til sine forældre, falde til og så i løbet af året gøre skolen til sit hjem, for slet ikke at ville forlade den igen.

For mig er Skibelund med gymnastikken, sin historie og sit personale en legeplads, hvor de unge kan afprøve og udvikle sig selv i det trygge fællesskabet.

Lærere

Dirk Jensen
Lærer

Dirk underviser i tysk, naturfag, fysik10, valgfaget nak og æd (friluftsliv) og jagttegn. Derudover tilbyder han hjælp til cykelreparationer og andre små ting i sløjdlokalet.

Dirk er uddannet kanoinstruktør og certificeret jagttegnsunderviser.

Email: dj@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er på Skibelund for at lære de unge mennesker om andre kulturer og for at dele min glæde ved at færdes i den skønne natur.

Flemming Phil
Lærer

Flemming underviser på fodboldlinien, i engelsk og medborgerskab samt på studieretningen kultur & samfund.

Email: fp@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund?

Skibelund er et stedet, hvor der er plads til at gro og vokse som menneske. Skolen summer af god energi og drive.

Det er en daglig fornøjelse at have andel i unge menneskers faglige og personlige udvikling og trivsel. Og i kraft af mine kompetencer: udlært mekaniker, slagteriarbejder og lærer fra 2002 på Ribe seminarium, samt en A-licens som fodboldtræner, oplever jeg at være godt klædt på til netop det.

Hanne Høst
Lærer

Hanne underviser i matematik, tysk, medborgerskab, kristendom og madlavning. Derudover er hun mentor.

Email: hh@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg har i mere end et årti arbejdet på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, og jeg elsker arbejdet med de unge mennesker. Jeg tror på betydningen af tydelige voksne, der vil de unge mennesker og ser dem, således at de kan udvikle sig og blive livsduelige i deres voksen liv.

Jonas Madsen
Lærer

Jonas er ansat som musiklærer og underviser i guitar og band. Han spiller til fællessamlinger, afholder sangtimer og står for årets store teaterkoncert. Derudover har han idræt i 9.klasse, træner fodboldlinjen og underviser i matematik.

Email: jm@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg vil og kan en masse med musik og idræt og synes, at det er fedt at arbejde i netop de felter med unge. Eleverne får med mig tildelt ansvar og rykker ved nogle grænser i trygge rammer, der gør, at de vokser både personligt i troen på sig selv og i deres kunnen over for og med andre.

 

Kamilla Smedegård Kjærbye
Lærer

Kamilla underviser i gymnastik, idræt 9.kl, matematik 9.kl, fitness og bevægelse.

Email: kk@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er her på Skibelund, fordi jeg virkelig nyder at arbejde, hjælpe, guide, tale og grine med eleverne. Jeg elsker at undervise i gymnastik, og jeg nyder at skabe en sammenhæng og et sammenhold gennem gymnastikundervisningen og det produkt, som vi sammen udvikler i løbet af skoleåret.

Bolette H. Præst
Lærer

Bolette er gymnastik-, danse- og kontaktholdslærer. Hun underviser på rytme- og dancelinjen og i pigegymnastik og fællesgymnastik.

Email: bhp@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg underviser på Skibelund, fordi jeg brænder for at danse og lave gymnastik. Jeg har igennem de seneste år fået opbygget en kæmpe inspirationsboks, som jeg er klar til at dele ud af. Jeg vil gerne vise eleverne den glæde, de livskvaliteter og det fællesskab, der er i gymnastik og ved fysisk aktivitet. Vi skal svede, grine, smile, udfordre og udvikle hinanden i fælleskab.

Lonnie Dahm Johansen
Lærer

Lonnie underviser i tysk i 9. og 10. klasse, matematik i 10. kl., ekstra matematik og valgfagene Krea og Spinning. Hun er desuden en del af skolens inklusionsudvalg.

Email: lo@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund?

Jeg er på Skibelund, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle unge til at tage et socialt ansvar og til at tage ansvar for både sig selv og andre. Og for at gøre unge nysgerrige og engagerede i den verden de lever i.

Jeg er efterskolelærer, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg brænder for den grundlæggende ide med efterskoler, hvor vi voksne kan være en del af unge menneskers liv og være med til at give dem et skoleår for livet.

Louise Stage
Lærer

Louise underviser i engelsk på 9. og 10. klassetrin samt kreative valgfag.

Email: ls@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er på Skibelund, fordi det er her, jeg hører til!

Siden jeg selv gik på efterskole, har jeg vidst, at denne oplevelse var vigtig for mig at give videre til andre: Udvikling og dannelse af eleverne, så de bliver endnu bedre udgaver af sig selv og dermed står stærkere i livet efter et skoleår hos os.

Som lærer vil jeg også gerne give mine elever en masse fagligt med på vejen, så de er oplyste om den verden, vi lever i – som den har været, og som den er nu.

Luli Pedersen (på orlov i skoleåret 2020-21)
Lærer

Luli underviser i dansk i 9. klasse, dansk i 10. klasse og studieretningen Håndværk, Omsorg og Service. Derudover har hun læseløft, cd-ord og Heftig Herremad.

Email: lp@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund?

Jeg er på Skibelund, da jeg har en grundlægende nysgerrighed på ungdommen og er begejstret for de nære relationer, der opstår eleverne i blandt, og relationerne der knyttes mellem elever og lærere. Der er noget helt særligt ved at være i nu’et med eleverne og opleve deres positive udvikling gennem den enorme succes et år på Skibelund er for dem.

Jeg har været ansat siden 2016 og har tidligere arbejdet i folkeskolen. Jeg er uddannet køkkenleder i 1993 og lærer fra Professionshøjskolen UC Syddanmark i Esbjerg.

Ninna Blom
Lærer

Ninna underviser i dansk og matematik. Derudover er hun AKT-vejleder på efterskolen.

Email: nb@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg har været lærer på Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole siden marts 2007. Jeg har været her i så mange år, fordi jeg brænder for og nyder arbejdet og samværet med unge mennesker. At være efterskolelærer er for mig den optimale måde at være lærer på, fordi jeg har muligheden for både at undervise og være sammen med de unge i deres fritid om aftenen og i weekenderne. Ligefrem kommunikation og den åbne dialog har stor værdi for mig, og jeg vægter højt, at efterskolen er et miljø, hvor alle trives og har respekt og tillid til hinanden.

Petrine Reimers (på barsel i skoleåret 2020-21)
Lærer (På Barsel)

Underviser i gymnastik, matematik og på rytme- og dancelinjen

Email: pr@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Jeg har igennem mange år dyrket gymnastik på højt niveau blandt andet på SG Elitepiger og Fyns Rep. hold. Desuden har jeg været instruktør på flere hold så som Fyns Mini Rep. og SG damer i TeamGym.

Jeg er uddannet lærer fra Odense Seminarium i 2012 og ansat på Skibelund siden 2015.

Line B. Petersen
Lærer

Line underviser i naturfag og kristendom i 9.kl, matematik 19.kl og fysik/kemi 10.kl.

Email: lbp@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg vil gerne være med til at inspirere de unge mennesker på Skibelund til at være nysgerrige på verden og til at dyrke fællesskabet og relationerne. Desuden går jeg meget op i at hjælpe de unge mennesker til at blive klar til de udfordringer og glæder, som livet byder på.

Jeg blev uddannet lærer i 2004 og har været på Skibelund siden 2018.

Sanne Krause
Lærer

Sanne underviser i dansk og engelsk. Derudover er hun ansvarlig for skolens årlige teaterkoncert, og hun står for fællessamlinger, kulturtimer og musiske valgfag.

Email: sk@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er på Skibelund fordi jeg gerne vil være med til at skabe et fantastisk efterskoleår sammen med eleverne. Jeg håber at kunne introducere dem for musikalske og kulturelle oplevelser og sange, som måske kan dem igennem livet – som kun musik kan. Derudover håber jeg på at kunne bidrage positivt til, at de trives i deres hverdag på skolen, og at vi sammen kan skabe tryghed til at udfolde os og lære os selv, og hinanden at kende.

Sebastian Skallerup Andersen
Lærer

Sebastian underviser i dansk, innovation, spring og fotoværksted.

Email: sa@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg er på Skibelund for at give eleverne det bedst mulige afsæt til deres egen fremtid.

Simon Møller
Lærer

Simon underviser i naturvidenskabelige fag, idræt i 9.kl, på fodboldlinjen samt forskellige fysiske valgfag.

Email: sm@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg vil gerne udvikle elevernes glæde, mod og nysgerrighed. De skal være glade og have det sjovt, imens de er hos os. De skal have mod på livet efter efterskolen og mod til at gøre det, de har lyst til/tror på. Og de skal være nysgerrige på verden omkring dem – både den nære og den fjerne.

Nadja B. B. Jensen
Lærer

Nadja underviser i dansk i 10.kl, religion, samfundsfag og historie. Derudover har hun valgholdet ”American Sports”.

Email: nbj@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Jeg sætter både den faglige og sociale udvikling højt. Og i min dagligdag har jeg fokus på at modne eleverne gennem fællesskaber, som bl.a. bygger på livsglæde, ligeværd og tolerance.

Gustav Viborg
Lærer

Gustav underviser i gymnastik og er kontaktholdslærer

Email: gv@s-g-i.dk
Gustav Gøbel
Lærer

Gustav underviser i gymnastik og er kontaktholdslærer

Email: gg@s-g-i.dk
Katrine Lyhne
Lærer

Underviser i dansk, studieretning Business samt Musik. Katrine er lige som alle de andre lærere og kontaktgruppelærer.

Email: kl@s-g-i.dk
Mikkel Brogaard
Lærer

Mikkel underviser i engelsk og gymnastik. Er kontaktgruppe lærer og er en del af skolens kommunikationsmedarbejdere.

Email: mb@s-g-i.dk

Praktisk personale

Gitte Rasmussen
Sekretær

Jeg opholder mig oftest på kontoret, og er klar til at hjælpe jer, når I ringer eller kommer på skolen. Derudover holder jeg styr på skolens økonomi, udbetaling af løn og al administration vedr. elever.

Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

SGI er en rigtig dejlig arbejdsplads. Jeg nyder at arbejde et sted, hvor arbejdsklimaet er super, og hvor jeg hele tiden bliver udfordret af mine arbejdsopgaver. Derudover er det dejligt at være på en skole, hvor jeg hver dag ser glade elever, der virkelig vil Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Jeg er uddannet på et revisionskontor og er merkonom i økonomistyring. Jeg har cirka to årtiers skoleerfaring og har været på Skibelund siden 2007. 

Anne Jessen
Køkkenleder

Anne leder arbejdet i køkkenet.

Email: aj@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund:

Vi har en dejlig skole med dejligt arbejdsklima. Jeg nyder at arbejde med de unge mennesker og vil gerne udfordre dem med nye smagsoplevelser. Og da ingen elevhold er ens, er der til stadighed spændende udfordringer på skolen.

Jeg har været på Skibelund Gymnastik- og idrætsefterskole siden 1997.

Børge Jørgensen
Pedel

Børge arbejder med skolens fysiske rammer og sætter en ære i at få skolen til at fremstå så pænt som mulig,

Email: bj@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund?

Jeg er på Skibelund, fordi jeg godt kan lide mit arbejde som håndværker. Mit arbejde er meget frit, og der er aldrig to dage, der er ens. Jeg er med til at sætte rammerne for, hvordan skolen fysisk skal se ud i fremtiden, og jeg sætter en ære i, at den er præsentabel. 

Da jeg selv – for efterhånden mange år siden – har gået på skolen, var det ret nemt for mig at sætte mig ind i den kultur, som er her.

Jeg har været ansat siden 2005.

Grethe Bremerstet Larsen
Køkkenassistent

Grethe arbejder i køkkenet.

Email: gl@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund?

Det er spændende at lære de unge mennesker om sund og nærende mad, der ser indbydende ud. Jeg vil gerne gøre dem nysgerrige på at smage noget nyt og vise, at maden ikke kommer fra pose, men at vi i køkkenet sætter en ære i at lave det meste selv.

Jeg har været på skolen siden d. 1. marts 2007.

 

Henriette Fabricius
Køkkenassistent

Henriette arbejder i køkkenet

Email: hf@s-g-i.dk
Lisbeth Warming
Køkkenassistent

Lisbeth arbejder i køkkenet.

Email: lw@s-g-i.dk
Læs mere
Skjul vindue

Hvorfor er du på Skibelund: 

Atmosfæren på en efterskole er fantastisk. Jeg kan lide at omgås unge mennesker og give dem noget med på vejen. Jeg nyder at lave mad og være en del af et aktivt team.

Jeg har været på Skibelund siden 2017.

Nathja Karlsen
Køkkenassistent

Nathja arbejder i køkkenet.

Rasmus Klindt
Pedel
Email: rk@s-g-i.dk