Værdier

Siden 1874 har der været skole i Skibelund. Derfor er vi i dag en moderne, Grundtvig-Koldsk skole med dybe rødder forankret i mange generationers store engagement.

Skibelund Efterskole Værdier

Rammer og tendenser i tiden

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole virker indenfor rammerne af den gældende lovgivning om frie kostskoler. Ifølge loven skal vi tilbyde undervisning og samvær med følgende tredelte hovedsigte:

 • Livsoplysning
 • Folkelig oplysning
 • Demokratisk dannelse
 

Samtidig ser vi nogle markante tendenser i tiden, som vi forholder os til i dagligdagen:

 • Krav om innovation og omstillingsparathed
 • Behov for selvrefleksion og definition af egen tilværelse
 • Værdipluralisme og individualisme
 • Øget fokus på at leve et sundt liv
 • Forventning om styrket faglighed i uddannelserne
 • Behov for netværk, teknologi og globalisering

Skibelund Efterskole Værdier


Skolens værdigrundlag

Med blik for de udstukne rammer for efterskoledrift og de markante tendenser i tiden, har Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole udviklet et værdigrundlag, der består af fire – ligestillede – elementer:

 • Mangfoldigt og rummeligt fællesskab
  Eleverne på Skibelund oplever glæden ved at bidrage til såvel de små og de store fællesskaber. På Skibelund er hver enkelt elev vigtig for fællesskabet.
 • Faglig nysgerrighed og nysgerrig faglighed
  Skibelund vil bevare, skabe og inspirere elevernes lyst og vilje til at undres, lære og gå i dybden.
 • Demokrati og medborgerskab
  Skibelund ønsker, at eleverne får mod på at deltage aktivt i et demokratisk samfund – lokalt, nationalt og globalt.
 • Bevægelse, leg og livsglæde – fællesskabende oplevelser
  Skibelund lægger vægt på idræt og særligt gymnastik som grobund for mangfoldigt og rummeligt fællesskab.