Boglige fag

På Skibelund er vi ambitiøse med den boglige undervisning, fordi vi ved, at det giver dig de bedste muligheder i fremtiden. 

Vi har et højt fagligt ambitionsniveau, hvor vi baserer undervisningen på fælles mål for folkeskolen og de ministerielt opstillede slutmål. Vores boglige profil på Skibelund sikrer, at der er plads til dig, der er velfunderet i den boglige undervisning, og som skal udfordres og præsenteres for fagligt svært stof for at sikre din mulighed for læring. Samtidig er vi meget bevidste om også at kunne rumme dig, der har brug for et ekstra løft og støtte for at opnå en faglig udvikling.

Vi har niveaudelt undervisning i matematik, engelsk og tysk samt periodisk holddeling i dansk 9. klasse.

9.  og 10. klasse undervises hver for sig i de boglige fag. I øvrige fag så som gymnastik, fællesfag og valgfag undervises elever på tværs af årgangene.


9. klasse

Vores elever i 9. klasse afslutter skoleåret med folkeskolens afgangseksamen. For at sikre, at du bliver klar til dit næste skoleforløb på den bedste måde, har eleverne i 9. klasse niveaudelt undervisning og forskellige arbejdsformer, hvor motivation og mulighed for at tage ansvar for egen læring og udvikling er i højsædet. 

Elever, der er fagligt udfordret, kan yderligere få støtte gennem inklusion, læseløft og ekstra undervisning i matematik.


10. klasse

10. klasse er starten på ungdomsuddannelsen, og på Skibelund afslutter du skoleåret med 10.klasseprøverne. Vores 10. klasseselever har den boglige undervisning på en af skolens fire tværfaglige studieretninger. 

Studieretningerne giver dig mulighed for at fordybe dig i et fagområde, som du kommer til at prøve kræfter med både praktisk og bogligt. 


Prøver

Vi gennemfører terminsprøver, folkeskolens afgangsprøver og tilbyder elever i 10. klasse FP10-prøven.

Terminsprøverne afholdes i foråret og giver sammen med ½-årskarakteren, som gives inden juleferien, et billede af dit faglige standpunkt.

Det faglige standpunkt, sammenholdt med dit personlige og sociale engagement, indgår i skolens parathedsvurdering, når du vælger ungdomsuddannelse.

 

Skibelund Eferskole 106