Boglige fag

På Skibelund er vi ambitiøse med den boglige undervisning, fordi vi ved, at det giver dig de bedste muligheder i fremtiden. 

Vi har et højt ambitionsniveau, hvor vi baserer undervisningen på fælles mål for folkeskolen og de ministerielt opstillede slutmål. Vores boglige profil på Skibelund sikrer, at vi kan udfordre jer på alle niveauer, og at undervisningen tager udgangspunkt i, hvor I er i de forskellige fag. Faglig støtte og løft har man brug for, uanset hvor dygtig man er. 

9. og 10. klasse undervises hver for sig i de boglige fag.Vi har niveaudelt undervisning i matematik, engelsk og tysk samt periodisk holddeling i dansk 9. klasse.


9. klasse

Vores elever i 9. klasse afslutter skoleåret med folkeskolens afgangsprøve. For at sikre, at du bliver klar til dit næste skoleforløb på den bedste måde, har eleverne i 9. klasse niveaudelt undervisning og forskellige arbejdsformer, hvor motivation og mulighed for at tage ansvar for egen læring og udvikling er i højsædet. 

Elever, der er fagligt udfordret, kan yderligere få støtte gennem inklusion, læseløft og ekstra undervisning i matematik.


10. klasse

10. klasse er starten på ungdomsuddannelsen, og på Skibelund afslutter du skoleåret med 10.klasseprøverne. Vores 10. klasseelever har den boglige undervisning på en af skolens fire tværfaglige studieretninger. 

Studieretningerne giver dig mulighed for at fordybe dig i et fagområde, som du kommer til at prøve kræfter med både praktisk og bogligt. 


Prøver

Vi gennemfører terminsprøver, folkeskolens afgangsprøver og tilbyder elever i 10. klasse FP10-prøven.

Terminsprøverne afholdes i foråret og giver sammen med ½-årskarakteren, som gives inden juleferien, et billede af dit faglige standpunkt.

Det faglige standpunkt, sammenholdt med dit personlige og sociale engagement, indgår i skolens parathedsvurdering, når du vælger ungdomsuddannelse.

 

Boglige fag Skibelund Efterskole