Boglige fag

Den boglige undervisning er som faglig ballast og som almen dannelse helt central og vigtig for vores elever. Det boglige er fundamentet og forudsætningen for vore elevers videre færd i ungdomsuddannelser. Derfor er den boglige profil vigtig for Skibelund.

Vi har et højt fagligt ambitionsniveau, hvor vi på lige vilkår med folkeskolen, mindst baserer undervisningen på Fælles Mål for Folkeskolen og de ministerielt opstillede slutmål. Den boglige profil på Skibelund indebærer, at der skal være plads til den elev, der er velfunderet i den boglige undervisning og som skal udfordres og præsenteres for fagligt svært stof for at sikre sig størst mulighed for læring.

Samtidig er vi meget bevidste om, også at kunne rumme den elev, der har brug for et ekstra løft og støtte for at opnå det bedst mulige udgangspunkt for en faglig udvikling. Derfor arbejdes der i de boglige fag differentieret med sigte på at nå alle elevgrupper. Skolen har niveaudelt undervisning i matematik, engelsk og tysk samt periodisk holddeling i dansk 9. klasse.

Den boglige undervisning er adskilt på årgange på den måde at 9.  og 10. klasse undervises hver for sig. – Øvrige fag; gymnastik, fællesfag og valgfag undervises alle elever på tværs af årgange.

 

Skibelund Eferskole 106