Håndværk, omsorg og service

Kan du godt lide at kombinere det faglige med det praktiske, så kan studieretningen Håndværk, omsorg og service være noget for dig. 

I hverdagen arbejder du både selvstændigt og projektorienteret sammen med dine klassekammerater. Der kan være fokus på at samarbejde, at drage omsorg for andre og at styrke dine faglige kompetencer. Derudover er vi på virksomhedsbesøg og i erhvervspraktik for at bygge bro til og få indsigt i erhvervslivet. 

På Håndværk, omsorg og service har vi bl.a. fokus på: 

  • at skabe noget fra ide til færdigt produkt, og det at være ansvarlig for hele processen. 
  • at tro på egne evner, og samtidig blive bevidst om, hvad der er svært. 
  • at få styrket dansk- og matematikfærdigheder. 

 

Skibelund Efterskole