Håndværk, Omsorg og Service studieretning

En studieretning der skaber dygtige håndværkere, plejere og butiksassistenter

Grenen er for dig, der med stolthed ser på et veludført manuelt stykke arbejde. Du synes, at det er fedt at tage arbejdshandskerne på.

Du lærer måske bedst gennem de ting du gør – og ikke nødvendigvis fra bøgerne. Du skal på grenen finde frem til dine styrker, dine interesser og dine kompetencer gennem vejledning og undervisning.

Du skal besøge arbejdspladser og få indblik i ”arbejdslivet” samt deltage i en praktikordning, så du forhåbentlig bliver afklaret om, hvilken vej du kan gå efter SGI. Du arbejder i dagligdagen projektorienteret med praktiske opgaver.

Der er også fokus på EUX – en kombineret erhvervs- og gymnasialuddannelse, som er populær og vinder frem.

På studieretning er der fokus på:

  • at blive en ansvarlig medborger – deltagelse i lokallivet
  • at turde sætte sig selv i spil – sætte sig selv i en kontekst, hvor der er plads til at fejle
  • at tro på egne evner, og samtidig blive bevidst om hvad der er svært
  • at kunne tænke selvstændigt og arbejde manuelt
  • at skabe noget – fra idé til produkt – og være ansvarlig for hele processen
  • at få styrket dansk- og matematikfærdigheder
  • at arbejde med fagliglæsning

Vi mangler faglærte unge i Danmark!

Unge, der kan lide at bruge kroppen, hænderne og hjertet.

Skibelund Efterskole