Prøver

Skolen er jf. sin boglige profil en prøveskole, som gennemfører terminsprøver, folkeskolens afgangsprøver og tilbyder elever i 10. klasse FP10-prøven.

Terminsprøverne afholdes i foråret og giver sammen med ½ årskarakteren, som gives inden juleferien, et billede af elevens faglige standpunkt.

Det faglige standpunkt, sammenholdt med elevens personlige og sociale engagement indgår i skolens parathedsvurdering når eleven vælger ungdomsuddannelse.

 

IMG_0472

 

I maj og juni måned afholdes skriftlige og mundtlige FP9 og FP10 prøver. Disse følger skolestyrelsens fastsatte prøveterminer og tilrettelægges ud fra Folkeskolens prøvebekendtgørelse.

Formålet med at afholde prøver på Skibelund er at evaluere i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for det enkelte fag.