Skolevejledning

Vi vil noget med vejledningen på SGI

At træffe et uddannelsesvalg er en løbende proces. Eleven guides og hjælpes af forældre, lærere og vejledere, men det er kun eleven selv, som kan nå til en erkendelse af, hvilken uddannelsesretning der er den rette. For at blive afklaret med hensyn til uddannelsesvalget, må eleven gøre en række overvejelser erfaringer. På SGI tilbyder gennemfører vi en række vejledningsaktiviteter, som er med til at give eleven indsigt i mulige uddannelses- og jobønsker og dermed bidrage til afklaring af uddannelsesønske.

 

Mål for vejledningen på SGI

  •  At eleven bliver bevidst om egne styrkesider, interesser og evner og med udgangspunkt heri bliver parat til at kunne træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.
  • At vejlederen støtter eleven i uddannelsesønsket ved at lade 10. klasses elever afprøve deres uddannelsesønske gennem brobygningsforløb.
  • Vejledningsaktiviteter etableres med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.
  • At eleven bliver præsenteret for alternative jobs og lidt mere utraditionelle uddannelser.