Håndværk, Omsorg og Service

Studieretningen Håndværk og Design er for dig, der kan lide at bruge dine hænder, når du arbejder.

Hvis du kan lide at kombinere din faglige viden med dine praktiske færdigheder og samtidig gøre det i et miljø fyldt med samarbejde, hvor dine menneskelige evner kommer i spil, så er studieretningen Håndværk og Design noget for dig. 
I hverdagen arbejder du både selvstændigt og projektorienteret sammen med dine klassekammerater. Vi har fokus på samarbejde, at styrke dine faglige kompetencer og produktudvikling. Derudover er vi på virksomhedsbesøg og i erhvervspraktik for at bygge bro til erhvervslivet. 

På Håndværk og Design har vi især fokus på: 

  • at skabe noget fra ide til færdigt produkt, og det at være ansvarlig for hele processen.
  • at tro på egne evner, og samtidig blive bevidst om, hvad der er svært. 
  • at få styrket dansk- og matematikfærdigheder.