Håndværk, Omsorg og Service

Studieretningen Håndværk, Omsorg og Service er for dig, der kan lide at bruge dine hænder, når du arbejder. Og dig, der vægter den menneskelige kontakt højt.  

Hvis du godt kan lide at kombinere din faglige viden med dine praktiske færdigheder og samtidig gøre det i et miljø fyldt med samarbejde, hvor dine menneskelige evner virklige kommer i spil, så kan studieretningen Håndværk, Omsorg og Service være noget for dig. 
I hverdagen arbejder du både selvstændigt og projektorienteret sammen med dine klassekammerater. Vi har fokus på samarbejde, at drage omsorg for andre og at styrke dine faglige kompetencer. Derudover er vi på virksomhedsbesøg og i erhvervspraktik for at bygge bro til erhvervslivet. 

På Håndværk, Omsorg og Service har vi især fokus på: 

  • at skabe noget fra ide til færdigt produkt, og det at være ansvarlig for hele processen. 
  • at tro på egne evner, og samtidig blive bevidst om, hvad der er svært. 
  • at få styrket dansk- og matematikfærdigheder.